Допомогти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ (редакція від 24.04.2020р.)

Наведений нижче текст є договором між інтернет-магазином, сайт якого розміщений в мережі Інтернет за адресою www.avamarket.com.ua , що має назву надалі «Інтернет-магазин», і користувачем послуг Інтернет-магазину, що має назву надалі «Покупець», і визначає умови купівлі-продажу товарів Покупцем через сайт інтернет-магазину.

1. Загальні положення

1.1. Цей договір є договором публічної оферти (відповідно до ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх покупців.

1.2. У разі прийняття умов цього договору, тобто публічної оферти Інтернет-магазину, користувач стає Покупцем.

2. Терміни та визначення

2.1. «Інтернет-магазин» - Товариство з обмеженою відповідальністю «Прайм Десіжн» (місцезнаходження: проспект Голосіївський, 42, м.Київ, 03039), що оперує сайтом, розміщеним в мережі Інтернет за адресою www.avamarket.com.ua

2.2. «Товар» - опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік товарів.

2.3. «Покупець» - фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, яка отримує інформацію від Інтернет-магазину, а також розміщує замовлення на пошук, комплектацію та резервування Товарів, які представлені на сайті Інтернет-магазину, для цілей не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

2.4. «Замовлення» - оформлена і розміщена заявка Покупця, адресована Інтернет-магазину, на пошук, комплектацію та резервування Товарів, для подальшого їх придбання Покупцем.

2.5. «Сайт» - сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою www.avamarket.com.ua , і містить всі ознаки публічної оферти з пошуку і комплектації Товарів, обраних Покупцем на сайті.

2.6. «Особистий кабінет» - простір на Сайті, доступ до якого має Покупець, в якому відображається його персональна інформація та історія здійснених ним Замовлень.

3. Предмет договору

3.1. Цей договір визначає порядок взаємодії та умови надання Інтернет-магазином послуг Покупцеві, грунтуючись на його прагненні, бажанні і можливості скористатися послугами пошуку і комплектації Товарів, а також на прагненні Інтернет-магазину надати Покупцеві потрібну йому інформацію, знайти і укомплектувати Товари згідно Замовлення покупця для їх подальшого придбання Покупцем.

3.2. Інтернет-магазин надає Покупцеві наступні послуги: 3.2.1. Пошук і комплектація Товарів на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на Сайті і підтвердженого Інтернет-магазином

3.3. Інтернет-магазин здійснює продаж і доставку Товарів способом, зазначеним на сайті інтернет-магазину на підставі Замовлень Покупців, залишених на Сайті і підтверджених Інтернет-магазином. Зазначені на Сайті ціни на Товари включають в себе вартість послуг пошуку, комплектації і резервування Товарів. Вартість доставки не включається до вартості Товару і додатково узгоджується між Покупцем та Інтернет-магазином при підтвердженні Замовлення в залежності від способів доставки.

3.4. Покупець погоджується з умовами цього договору в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку «Оформити замовлення», що підтверджує ознайомлення Покупця з текстом цього договору і згоду з його умовами. Подальші заперечення від Покупця щодо наданої таким чином своєї згоди звільняє Інтернет-магазин від будь-якої відповідальності за невиконання умов цього договору та надає право Інтернет-магазину скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

4. Правила роботи з Сайтом

4.1. Покупець може переглядати зміст Сайту, оформляти Замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.

4.2. Реєстрація потрібна для доступу Покупця до персоналізованої інформації та надання додаткових можливостей роботи з Сайтом.

4.3. При реєстрації Покупець вводить такі дані: · Ім'я, прізвище · Номер телефону · Адреса електронної пошти · Пароль

4.4. Покупець зобов'язується надати достовірну, точну і інформацію про себе. Інтернет-магазин не несе будь-якої відповідальності за збитки, що може понести Покупець в зв’язку із наданням ним недостовірної, неточної чи неправильної інформації при реєстрації та/або оформленні Замовлення.

4.5. Після реєстрації на Сайті Покупцеві надається доступ до Особистого кабінету.

4.6. Покупець зобов'язується не повідомляти третім особам параметри доступу, зазначені при реєстрації. У разі виникнення у Покупця підозр щодо несанкціонованого використання третіми особами таких параметрів, Покупець зобов'язується негайно повідомити про це Інтернет-магазину, надіславши електронний лист на адресу service@avamarket.com.ua або зв'язатися по телефону +380 96 525-00-55.

4.7. Покупець несе відповідальність за будь-які дії, здійснені на Сайті під його обліковим записом і від його імені.

4.8. Інтернет-магазин має право відмовити Покупцеві в користуванні послугами Інтернет-магазину, якщо у нього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а так само за умови несумлінної поведінки (наприклад, порушення умов цього договору, або ін.).

4.9. Заборонено використовувати Сайт в протизаконній чи забороненій діяльності. Покупці Інтернет-магазину погоджуються дотримуватися законів України і норми поведінки, прийняті в мережі Інтернет, а саме, але не обмежуючись, розміщенням на сайті матеріалів екстремістського, порнографічного чи іншого характеру, що зачіпає і / або ущемляє честь, гідність і / або ділову репутацію третіх осіб і порушують загальноприйняті норми моралі, а також розміщувати рекламну інформацію без дозволу Інтернет-магазину.

5. Порядок оформлення Замовлення

5.1. Покупець оформляє Замовлення на Сайті самостійно, шляхом додавання обраних Товарів в віртуальну корзину і натискаючи кнопку «Оформити замовлення».

5.2. Оформити Замовлення на Товари можуть тільки зареєстровані покупці.

6. Порядок оплати

6.1. Покупець здійснює придбання Товарів, оформлених Замовленням на Сайті, а також оплачує послуги Інтернет-магазину на умовах узгоджених сторонами в підтвердженому Інтернет-магазином Замовленні Покупця: - На умовах передоплати згідно рахунку Інтернет-магазину, надісланого після підтвердження Замовлення; - В момент отримання Товару в відділенні «Нової пошти»; - На інших умовах, узгоджених Покупцем та Інтернет-магазином.

6.2. Загальна вартість Замовлення, що включає повну вартість Товарів і послуг Інтернет-магазину, дорівнює сумі, що підлягає оплаті і вказується на Сайті при оформленні і в момент розміщення Замовлення.

6.3. Вартість доставки Товару «Новою поштою» не включається у вартість Товару, визначається згідно тарифів «Нової пошти» та підлягає окремій оплаті Покупцем за його рахунок.

7. Умови повернення (обміну) Товару

7.1. Покупець має право відмовитися від Товару в будь-який час до моменту його передачі.

7.2. Товар належної якості, після його отримання Покупцем, поверненню (обміну) не підлягає.

7.3. В разі виявлення Товару неналежної якості Покупцем після його отримання, Покупець зобов’язаний невідкладно повідомити про це Інтернет-магазин, повідомивши номер Замовлення та за можливості надіславши фото неякісного Товару.

7.4. В разі обгрунтованості вимог Покупця Продавець за бажанням Покупця за власний рахунок здійснює: - обмін Товару неналежної якості, за наявності, на аналогічний, належної якості ; - повернення вартості неякісного Товару.

7.5. Повернення (обмін) Товару неналежної якості здійснюється Покупцем способом, аналогічним придбанню Товару або іншим способом, додатково узгодженим між Покупцем та Інтернет-магазином за рахунок Інтернет-магазину.

7.6. При поверненні Товару неналежної якості Інтернет-магазин повертає кошти в розмірі вартості такого Товару протягом 7 робочих днів після отримання Інтернет-магазином повернутого Товару.

8. Конфіденційність і захист персональних даних

8.1. При реєстрації на Сайті Покупець залишає персональні та контактні дані, зазначені в п.4.3. цього договору, але не обмежуються ним.

8.2. Надаючи свої персональні дані на Сайті при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання (в тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06 .2010 р

8.3. Інтернет-магазин використовує отримані персональні дані для надання послуг, визначених цим договором, для просування послуг, що надаються Інтернет-магазином, в тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.

8.4. Продавець має право відправляти інформаційні, у тому числі рекламні повідомлення на електронну пошту і мобільний телефон Користувача/Покупця без отримання окремої додаткової його згоди. Користувач/Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови, надіславши електронний лист на адресу service@avamarket.com.ua або зателефонувавши по телефону +380 96 525-00-55. Сервісні повідомлення, які інформують Користувача/Покупця про Замовлення та етапи його обробки, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені Користувачем/Покупцем.

8.5.Якщо Покупець не бажає, щоб Інтернет-магазин продовжував обробляти персональні дані, то Покупцеві необхідно надіслати відповідний електронний лист на адресу service@avamarket.com.ua. В цьому випадку Покупець не зможе продовжувати користуватися послугами Інтернет-магазину.

8.6. Продавець має право використовувати технологію «Cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.

8.7. Продавець має право здійснювати запис телефонних розмов з Покупцем. При цьому Продавець зобов'язується: попереджати спроби несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, та/або передачу третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень, відповідно до Закону України « Про інформацію».

8.8. Інтернет-магазин зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Інтернет-магазином інформації третім особам, що діють на підставі договору з Інтернет-магазином, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.

8.9. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Інтернет-магазин не несе відповідальності за неякісне виконання покладених на нього зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

8.10. Продавець не несе відповідальність за відомості, надані Користувачем/Покупцем на Сайті в загальнодоступній формі.

9. Інші умови

9.1. Цей договір укладено на території України і підпорядковується матеріальному праву України.

9.2. Недійсність будь-якого пункту або частини цього договору не веде до недійсності договору в цілому.

9.3. Продавець має право передавати свої права та обов'язки перед Покупцями третім особам.

9.4 Інтернет-магазин та супутні сервіси можуть бути тимчасово/частково або повністю недоступні у зв'язку з проведенням профілактичних робіт або з інших технічних причин.Технічна служба Продавця має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Покупцям або без повідомлення.

9.5. Всі суперечки, що виникають між Покупцем та Інтернет-магазином, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Інтернет-магазин можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.

9.6. Інтернет-магазин має право вносити зміни в текст цього договору на власний розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція договору завжди доступна на Сайті.